Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:52
kontakt
KOOL2PLAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 623,00 641,00
2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -287,00 -259,00
---
Zysk (strata) brutto -282,00 -261,00
---
Zysk (strata) netto -282,00 -261,00
---
Amortyzacja 0,00 6,00
---
Aktywa 7 251,00 7 281,00
0,4%
Kapitał własny 6 448,00 6 187,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,49 4,16
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,18
---