Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 04:49
kontakt
DUALITY
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 159,00 1 151,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108,00 -27,00
---
Zysk (strata) brutto -109,00 -28,00
---
Zysk (strata) netto -109,00 -28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 540,00 2 891,00
87,7%
Kapitał własny 1 403,00 2 810,00
100,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,70
100,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---