Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 14:18
kontakt
DUALITY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 470,00 1 401,00
198,1%
1 891,00
35,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89,00 543,00
---
457,00
-15,8%
Zysk (strata) brutto -90,00 548,00
---
463,00
-15,5%
Zysk (strata) netto -90,00 571,00
---
391,00
-31,5%
Amortyzacja 0,00 1,00
---
5,00
400,0%
Aktywa 3 270,00 3 880,00
18,7%
5 043,00
30,0%
Kapitał własny 3 188,00 3 381,00
6,1%
3 971,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,84
6,0%
0,99
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,14
---
0,10
-31,5%