Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:31
kontakt
OVIDWORKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 252,00 113,00
-55,2%
17,00
-85,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -231,00 -798,00
---
-1 030,00
---
Zysk (strata) brutto -244,00 -799,00
---
-1 035,00
---
Zysk (strata) netto -244,00 -799,00
---
-1 035,00
---
Amortyzacja 270,00 273,00
1,1%
273,00
0,0%
Aktywa 2 630,00 3 858,00
46,7%
2 435,00
-36,9%
Kapitał własny 751,00 2 143,00
185,4%
1 109,00
-48,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,22
183,3%
0,10
-52,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,08
---
-0,10
---