Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.01, godz. 17:26
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 122,00 1 567,00
39,7%
2 447,00
56,2%
2 267,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 731,00
---
1 647,00
125,3%
1 729,00
5,0%
Zysk (strata) brutto 92,00 839,00
812,0%
1 617,00
92,7%
1 773,00
9,6%
Zysk (strata) netto -98,00 650,00
---
1 952,00
200,3%
1 747,00
-10,5%
Amortyzacja 748,00 1,00
-99,9%
249,00
24 800,0%
276,00
10,8%
Aktywa 8 016,00 8 016,00
0,0%
10 399,00
29,7%
11 766,00
13,1%
Kapitał własny 6 316,00 6 316,00
0,0%
8 807,00
39,4%
10 553,00
19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,01
0,0%
1,41
39,4%
1,69
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,31
---
0,28
-10,3%