Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:59
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 650,00 905,00
39,2%
1 695,00
87,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4,00 432,00
10 700,0%
989,00
128,9%
Zysk (strata) brutto 984,00 553,00
-43,8%
918,00
66,0%
Zysk (strata) netto 953,00 533,00
-44,1%
858,00
61,0%
Amortyzacja 200,00 203,00
1,5%
216,00
6,4%
Aktywa 7 765,00 8 188,00
5,4%
8 976,00
9,6%
Kapitał własny 6 407,00 6 867,00
7,2%
7 913,00
15,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,37 4,68
7,2%
5,40
15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,36
-44,0%
0,58
60,7%