Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:44
kontakt
PLANTWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 037,00 2 344,00
-41,9%
1 879,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 208,00 125,00
-39,9%
-118,00
---
Zysk (strata) brutto 174,00 107,00
-38,5%
-159,00
---
Zysk (strata) netto 131,00 83,00
-36,6%
-144,00
---
Amortyzacja 59,00 60,00
1,7%
60,00
0,0%
Aktywa 7 114,00 7 560,00
6,3%
7 543,00
-0,2%
Kapitał własny 2 728,00 2 813,00
3,1%
2 668,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,96
3,1%
1,86
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-36,3%
-0,10
---