Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 08:23
kontakt
SONKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 534,00 1 788,00
234,8%
2 245,00
25,6%
1 276,00
-43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 216,00 922,00
326,9%
655,00
-29,0%
-126,00
---
Zysk (strata) brutto 218,00 917,00
320,6%
697,00
-24,0%
-131,00
---
Zysk (strata) netto 217,00 864,00
298,2%
636,00
-26,4%
-131,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
8,00
166,7%
8,00
0,0%
Aktywa 608,00 3 164,00
420,4%
3 882,00
22,7%
2 888,00
-25,6%
Kapitał własny 599,00 3 141,00
424,4%
3 650,00
16,2%
2 744,00
-24,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,87
424,7%
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,24
298,3%
-
---
-
---