Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:36
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 811,00 462,00
-43,0%
1 240,00
168,4%
979,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -578,00 -28,00
---
529,00
---
32,00
-94,0%
Zysk (strata) brutto -609,00 -31,00
---
536,00
---
36,00
-93,3%
Zysk (strata) netto -609,00 -31,00
---
536,00
---
36,00
-93,3%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 2 643,00 2 731,00
3,3%
3 263,00
19,5%
3 712,00
13,8%
Kapitał własny 2 112,00 2 081,00
-1,5%
2 617,00
25,8%
2 654,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---