Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 10:01
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 584,00 556,00
-4,8%
811,00
45,9%
462,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -83,00 -30,00
---
-578,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) brutto -77,00 -23,00
---
-609,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -23,00
---
-609,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 2 888,00 2 833,00
-1,9%
2 643,00
-6,7%
2 731,00
3,3%
Kapitał własny 2 744,00 2 721,00
-0,8%
2 112,00
-22,4%
2 081,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---