Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:42
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 602,00 22 931,00
6,2%
25 212,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -206,00 -317,00
---
2 063,00
---
Zysk (strata) brutto 6 017,00 -3 580,00
---
3 842,00
---
Zysk (strata) netto 6 943,00 -2 926,00
---
3 773,00
---
Amortyzacja 905,00 891,00
-1,5%
959,00
7,6%
Aktywa 139 535,00 265 745,00
90,5%
264 221,00
-0,6%
Kapitał własny 113 687,00 110 761,00
-2,6%
114 549,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,19 6,03
-2,6%
6,24
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,16
---
0,21
---