Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:29
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 140,00 429,00
206,4%
623,00
45,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -170,00 -154,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -154,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) netto -277,00 -191,00
---
-386,00
---
Amortyzacja 2,00 5,00
150,0%
11,00
120,0%
Aktywa 4 131,00 4 067,00
-1,5%
3 473,00
-14,6%
Kapitał własny 3 520,00 3 329,00
-5,4%
2 944,00
-11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,60
-5,5%
0,54
-11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,04
---
-0,07
---