Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 15:36
kontakt
AUTOPARTN
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 914 858,00 1 154 993,00
26,2%
1 479 373,00
28,1%
1 670 441,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 269,00 80 972,00
46,5%
83 775,00
3,5%
150 282,00
79,4%
Zysk (strata) brutto 44 116,00 74 301,00
68,4%
74 236,00
-0,1%
138 343,00
86,4%
Zysk (strata) netto 34 884,00 58 642,00
68,1%
58 714,00
0,1%
110 982,00
89,0%
Amortyzacja 6 706,00 8 666,00
29,2%
20 084,00
131,8%
23 505,00
17,0%
Aktywa 505 598,00 610 999,00
20,8%
748 609,00
22,5%
789 953,00
5,5%
Kapitał własny 254 620,00 315 162,00
23,8%
372 197,00
18,1%
482 927,00
29,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 2,44
23,8%
2,85
17,0%
3,70
29,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,45
68,4%
0,45
-0,7%
0,85
88,9%