Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 23:30
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 433 920,00 476 477,00
9,8%
586 920,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 862,00 43 322,00
11,5%
67 029,00
54,7%
Zysk (strata) brutto 38 687,00 44 211,00
14,3%
66 012,00
49,3%
Zysk (strata) netto 31 015,00 36 245,00
16,9%
53 195,00
46,8%
Amortyzacja 6 023,00 6 066,00
0,7%
6 322,00
4,2%
Aktywa 797 362,00 1 011 416,00
26,8%
982 381,00
-2,9%
Kapitał własny 503 345,00 539 590,00
7,2%
579 723,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,85 4,13
7,2%
4,44
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,28
16,9%
0,41
46,9%