Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 19:34
kontakt
XTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59,00 504,00
754,2%
3 450,00
584,5%
1 619,00
-53,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 152,00 -1 867,00
---
95,00
---
-2 647,00
---
Zysk (strata) brutto -2 227,00 -1 877,00
---
1,00
---
-2 683,00
---
Zysk (strata) netto -2 227,00 -1 877,00
---
1,00
---
-2 683,00
---
Amortyzacja 87,00 116,00
33,3%
315,00
171,6%
241,00
-23,5%
Aktywa 13 194,00 11 915,00
-9,7%
12 827,00
7,7%
11 821,00
-7,8%
Kapitał własny 7 164,00 5 287,00
-26,2%
5 288,00
0,0%
3 754,00
-29,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,53 2,60
-26,2%
2,61
0,0%
1,85
-29,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,10 -0,92
---
0,00
---
-1,32
---