Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:35
kontakt
TXM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60 868,00 64 663,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 297,00 -9 859,00
---
Zysk (strata) brutto -22 448,00 -13 771,00
---
Zysk (strata) netto -22 448,00 -13 771,00
---
Amortyzacja 13 938,00 10 849,00
-22,2%
Aktywa 89 580,00 82 532,00
-7,9%
Kapitał własny -108 669,00 -40 093,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,79 -1,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,58 -0,35
---