Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 10:54
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 967,00 41 705,00
4,3%
23 903,00
-42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 309,00 -3 175,00
---
-15 796,00
---
Zysk (strata) brutto -4 355,00 -6 489,00
---
-16 584,00
---
Zysk (strata) netto -4 355,00 -6 489,00
---
-16 584,00
---
Amortyzacja 5 085,00 4 924,00
-3,2%
977,00
-80,2%
Aktywa 84 704,00 25 324,00
-70,1%
11 668,00
-53,9%
Kapitał własny -44 311,00 -88 567,00
---
-104 270,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---