Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:24
kontakt
SCPFL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 268,00 -1 710,00
---
-2 965,00
---
-3 316,00
---
Zysk (strata) brutto -2 114,00 -1 533,00
---
-2 921,00
---
-3 155,00
---
Zysk (strata) netto -2 114,00 -1 533,00
---
-2 921,00
---
-3 155,00
---
Amortyzacja 97,00 89,00
-8,2%
74,00
-16,9%
73,00
-1,4%
Aktywa 23 581,00 21 901,00
-7,1%
33 071,00
51,0%
50 347,00
52,2%
Kapitał własny 23 187,00 21 656,00
-6,6%
32 448,00
49,8%
49 581,00
52,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,06 9,40
-6,6%
14,01
49,1%
18,46
31,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,92 -0,66
---
-1,26
---
-1,18
---