Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 06:36
kontakt
SCPFL
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 768,00 -3 039,00
---
-2 547,00
---
-4 119,00
---
Zysk (strata) brutto -2 787,00 -3 043,00
---
-2 583,00
---
-4 118,00
---
Zysk (strata) netto -2 787,00 -3 043,00
---
-2 583,00
---
-4 118,00
---
Amortyzacja 257,00 278,00
8,2%
783,00
181,7%
785,00
0,3%
Aktywa 41 305,00 39 308,00
-4,8%
34 535,00
-12,1%
33 508,00
-3,0%
Kapitał własny 33 085,00 30 042,00
-9,2%
27 459,00
-8,6%
23 341,00
-15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,32 11,18
-9,2%
10,22
-8,6%
8,69
-15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,04 -1,13
---
-0,96
---
-1,53
---