Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 11:47
kontakt
SCPFL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 459,00 -2 459,00
---
-2 959,00
---
-5 585,00
---
Zysk (strata) brutto -2 455,00 -2 455,00
---
-2 914,00
---
-5 626,00
---
Zysk (strata) netto -2 455,00 -2 455,00
---
-2 914,00
---
-5 626,00
---
Amortyzacja 486,00 486,00
0,0%
478,00
-1,6%
1 061,00
122,0%
Aktywa 12 833,00 12 833,00
0,0%
24 014,00
87,1%
34 535,00
43,8%
Kapitał własny 10 350,00 10 350,00
0,0%
17 306,00
67,2%
27 459,00
58,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,47 4,47
0,0%
6,76
51,3%
10,22
51,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,06 -1,06
---
-1,14
---
-2,10
---