Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 23:12
kontakt
R22
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 095,00 966,00
-11,8%
984,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -392,00 -768,00
---
-973,00
---
Zysk (strata) brutto 5 551,00 -1 434,00
---
9 389,00
---
Zysk (strata) netto 5 027,00 -1 271,00
---
9 397,00
---
Amortyzacja 95,00 77,00
-18,9%
83,00
7,8%
Aktywa 342 893,00 338 541,00
-1,3%
338 983,00
0,1%
Kapitał własny 218 761,00 217 490,00
-0,6%
218 850,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,43 15,34
-0,6%
15,43
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 -0,09
---
0,66
---