Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:59
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 403,00 3 545,00
47,5%
2 360,00
-33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -304,00 329,00
---
124,00
-62,3%
Zysk (strata) brutto -1 198,00 -382,00
---
641,00
---
Zysk (strata) netto -980,00 -309,00
---
519,00
---
Amortyzacja 217,00 259,00
19,4%
250,00
-3,5%
Aktywa 14 727,00 14 785,00
0,4%
14 526,00
-1,8%
Kapitał własny 10 464,00 10 155,00
-3,0%
10 674,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,07 1,03
-3,0%
1,09
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,03
---
0,05
---