Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 00:09
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 169,00 5,00
-97,0%
127,00
2 440,0%
742,00
484,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 37,00
---
-151,00
---
420,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 37,00
---
-151,00
---
419,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 37,00
---
-151,00
---
419,00
---
Amortyzacja 70,00 62,00
-11,4%
61,00
-1,6%
41,00
-32,8%
Aktywa 1 982,00 1 755,00
-11,5%
1 887,00
7,5%
2 295,00
21,6%
Kapitał własny 15,00 52,00
246,7%
301,00
478,8%
719,00
138,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
300,0%
0,05
475,0%
0,11
139,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
-0,02
---
0,06
---