Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 19:12
kontakt
NANOGROUP
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 688,00 492,00
-28,5%
140,00
-71,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 252,00 -10 586,00
---
-785,00
---
Zysk (strata) brutto -5 244,00 -10 695,00
---
-784,00
---
Zysk (strata) netto -5 189,00 -10 005,00
---
-839,00
---
Amortyzacja 157,00 64,00
-59,2%
62,00
-3,1%
Aktywa 30 037,00 20 302,00
-32,4%
19 199,00
-5,4%
Kapitał własny 17 651,00 7 734,00
-56,2%
7 084,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,46
-56,2%
0,42
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,60
---
-0,05
---