Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.06, godz. 08:45
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 411,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -137,00 -687,00
---
-687,00
---
-522,00
---
Zysk (strata) brutto -4 719,00 -687,00
---
-687,00
---
-522,00
---
Zysk (strata) netto -4 719,00 -687,00
---
-687,00
---
-522,00
---
Amortyzacja 3,00 12,00
300,0%
12,00
0,0%
3,00
-75,0%
Aktywa 36 156,00 35 245,00
-2,5%
35 245,00
0,0%
34 787,00
-1,3%
Kapitał własny 35 746,00 35 058,00
-1,9%
35 058,00
0,0%
34 536,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,09
-1,9%
2,09
0,0%
2,06
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,04
---
-0,04
---
-0,03
---