Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:53
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29,00 63,00
117,2%
10,00
-84,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 572,00 -391,00
---
-1 038,00
---
Zysk (strata) brutto -2 015,00 -384,00
---
-1 043,00
---
Zysk (strata) netto -2 015,00 -384,00
---
-1 043,00
---
Amortyzacja 95,00 87,00
-8,4%
88,00
1,1%
Aktywa 20 722,00 20 842,00
0,6%
23 512,00
12,8%
Kapitał własny 17 360,00 16 977,00
-2,2%
18 456,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,17
-2,2%
3,44
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,07
---
-0,20
---