Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 00:47
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 231,00 22 504,00
-32,3%
24 958,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 802,00 1 211,00
-32,8%
1 741,00
43,8%
Zysk (strata) brutto 2 206,00 784,00
-64,5%
1 139,00
45,3%
Zysk (strata) netto 1 550,00 622,00
-59,9%
906,00
45,7%
Amortyzacja 244,00 150,00
-38,5%
87,00
-42,0%
Aktywa 82 337,00 94 594,00
14,9%
99 342,00
5,0%
Kapitał własny 66 468,00 67 090,00
0,9%
65 296,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,62 24,85
0,9%
24,18
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,23
-59,9%
0,34
46,1%