Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:05
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 263,00 1 804,00
-20,3%
2 994,00
66,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 252,00 -199,00
---
318,00
---
Zysk (strata) brutto 276,00 -130,00
---
502,00
---
Zysk (strata) netto 290,00 -187,00
---
445,00
---
Amortyzacja 150,00 8,00
-94,7%
0,00
---
Aktywa 7 619,00 6 883,00
-9,7%
8 682,00
26,1%
Kapitał własny 3 394,00 3 207,00
-5,5%
3 652,00
13,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-5,2%
0,08
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,01
---