Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 14:29
kontakt
JWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 49,00
14,0%
17,00
-65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -699,00 -195,00
---
-178,00
---
Zysk (strata) brutto -687,00 -190,00
---
-183,00
---
Zysk (strata) netto -687,00 -190,00
---
-183,00
---
Amortyzacja 2,00 64,00
3 100,0%
64,00
0,0%
Aktywa 2 769,00 2 450,00
-11,5%
2 043,00
-16,6%
Kapitał własny 1 951,00 1 761,00
-9,7%
1 578,00
-10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,18
-9,9%
0,16
-10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,02
---
-0,02
---