Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:09
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
160,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00 -54,00
---
59,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -54,00
---
59,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -54,00
---
59,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 629,00 704,00
11,9%
600,00
-14,8%
Kapitał własny 560,00 598,00
6,8%
564,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,28
6,8%
0,27
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,03
---