Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 09:47
kontakt
MTENERGIA
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 072,00 1 058,00
-1,3%
377,00
-64,4%
640,00
69,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 29,00
31,8%
-9,00
---
136,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 28,00
27,3%
-11,00
---
124,00
---
Zysk (strata) netto 16,00 23,00
43,8%
-11,00
---
105,00
---
Amortyzacja 0,00 122,00
---
122,00
0,0%
1,00
-99,2%
Aktywa 3 091,00 3 287,00
6,3%
1 712,00
-47,9%
2 848,00
66,4%
Kapitał własny 1 720,00 1 739,00
1,1%
472,00
-72,9%
1 922,00
307,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,39
1,0%
0,10
-72,8%
1,42
1 256,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
25,0%
-0,00
---
0,08
---