Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:29
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 039,00 8 208,00
16,6%
13 040,00
58,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 314,00 4 563,00
5,8%
8 774,00
92,3%
Zysk (strata) brutto 3 970,00 5 204,00
31,1%
8 452,00
62,4%
Zysk (strata) netto 2 838,00 4 782,00
68,5%
7 280,00
52,2%
Amortyzacja 60,00 813,00
1 255,0%
445,00
-45,3%
Aktywa 37 882,00 44 828,00
18,3%
54 275,00
21,1%
Kapitał własny 35 481,00 41 790,00
17,8%
50 749,00
21,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,22 61,51
17,8%
74,69
21,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,18 7,04
68,5%
10,72
52,2%