Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:38
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 598,00 47 427,00
-20,4%
57 669,00
21,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27 401,00 382,00
---
1 527,00
299,7%
Zysk (strata) brutto -28 427,00 -1 724,00
---
1 849,00
---
Zysk (strata) netto -25 640,00 -1 715,00
---
2 017,00
---
Amortyzacja 10 728,00 9 428,00
-12,1%
10 900,00
15,6%
Aktywa 531 888,00 560 276,00
5,3%
537 552,00
-4,1%
Kapitał własny 344 532,00 371 232,00
7,7%
366 331,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,66 8,25
7,8%
8,14
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,57 -0,04
---
0,04
---