Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:12
kontakt
BIZTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 199,00 3 008,00
-28,4%
3 656,00
21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 134,00 110,00
-17,9%
88,00
-20,0%
Zysk (strata) brutto 118,00 89,00
-24,6%
68,00
-23,6%
Zysk (strata) netto 95,00 70,00
-26,3%
48,00
-31,4%
Amortyzacja 30,00 31,00
3,3%
31,00
0,0%
Aktywa 7 238,00 6 741,00
-6,9%
6 946,00
3,0%
Kapitał własny 3 954,00 4 024,00
1,8%
4 072,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
1,9%
0,16
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-25,0%
0,00
-33,3%