Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 21:19
kontakt
CODEADDIC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 446,00 916,00
-36,7%
985,00
7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23,00 -1 066,00
---
-280,00
---
Zysk (strata) brutto 14,00 -1 068,00
---
-233,00
---
Zysk (strata) netto 3,00 -1 070,00
---
-236,00
---
Amortyzacja 61,00 73,00
19,7%
89,00
21,9%
Aktywa 2 785,00 3 066,00
10,1%
4 045,00
31,9%
Kapitał własny 2 684,00 2 964,00
10,4%
3 952,00
33,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,55
-45,0%
0,50
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,20
---
-0,03
---