Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:19
kontakt
CODEADDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 175,00 239,00
36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -9,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -8,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -8,00
---
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
Aktywa 3 915,00 3 910,00
-0,1%
Kapitał własny 3 860,00 3 852,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,72
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---