Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 09:17
kontakt
CODEADDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 239,00 300,00
25,5%
272,00
-9,3%
458,00
68,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 51,00
---
11,00
-78,4%
-17,00
---
Zysk (strata) brutto -8,00 50,00
---
15,00
-70,0%
-14,00
---
Zysk (strata) netto -8,00 50,00
---
13,00
-74,0%
-14,00
---
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
24,00
9,1%
Aktywa 3 910,00 3 978,00
1,7%
4 045,00
1,7%
5 104,00
26,2%
Kapitał własny 3 852,00 3 902,00
1,3%
3 952,00
1,3%
5 017,00
26,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,54
-24,0%
0,50
-7,9%
0,64
26,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,00
-71,4%
-0,00
---