Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:26
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 017,00 27 030,00
42,1%
38 620,00
42,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 817,00 2 124,00
---
1 607,00
-24,3%
Zysk (strata) brutto 1 669,00 2 137,00
28,0%
5 063,00
136,9%
Zysk (strata) netto 1 424,00 1 696,00
19,1%
4 764,00
180,9%
Amortyzacja 3 475,00 3 060,00
-11,9%
3 068,00
0,3%
Aktywa 78 770,00 88 164,00
11,9%
102 244,00
16,0%
Kapitał własny 60 471,00 62 382,00
3,2%
67 360,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,51 4,65
3,2%
5,02
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
18,9%
0,36
181,7%