Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:02
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 856,00 1 948,00
127,6%
2 348,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 971,00 641,00
---
1 033,00
61,2%
Zysk (strata) brutto -1 545,00 7 704,00
---
1 363,00
-82,3%
Zysk (strata) netto -1 297,00 6 277,00
---
1 070,00
-83,0%
Amortyzacja 6,00 5,00
-16,7%
2,00
-60,0%
Aktywa 12 034,00 20 130,00
67,3%
22 181,00
10,2%
Kapitał własny 10 808,00 17 085,00
58,1%
19 000,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 6,64
58,1%
7,38
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 2,44
---
0,42
-82,9%