Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:21
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 299,00 552,00
84,6%
149,00
-73,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -672,00 -346,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) brutto -696,00 -358,00
---
-262,00
---
Zysk (strata) netto -696,00 -358,00
---
-262,00
---
Amortyzacja 62,00 56,00
-9,7%
57,00
1,8%
Aktywa 12 877,00 13 253,00
2,9%
16 090,00
21,4%
Kapitał własny 4 779,00 5 449,00
14,0%
5 131,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,48
-42,2%
0,45
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,03
---
-0,02
---