Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:31
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 982,00 10 835,00
-45,8%
10 543,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 421,00 1 252,00
-11,9%
1 604,00
28,1%
Zysk (strata) brutto 1 389,00 1 207,00
-13,1%
1 555,00
28,8%
Zysk (strata) netto 921,00 864,00
-6,2%
1 243,00
43,9%
Amortyzacja 704,00 697,00
-1,0%
700,00
0,4%
Aktywa 27 992,00 22 583,00
-19,3%
24 335,00
7,8%
Kapitał własny 9 231,00 10 095,00
9,4%
11 204,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,82 5,27
9,4%
5,85
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,45
-6,2%
0,65
43,9%