Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:03
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 133 297,00 173 440,00
30,1%
164 224,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 490,00 55 405,00
47,8%
38 336,00
-30,8%
Zysk (strata) brutto 36 270,00 57 902,00
59,6%
38 750,00
-33,1%
Zysk (strata) netto 31 214,00 52 240,00
67,4%
35 206,00
-32,6%
Amortyzacja 873,00 934,00
7,0%
997,00
6,7%
Aktywa 319 315,00 382 018,00
19,6%
420 199,00
10,0%
Kapitał własny 233 714,00 297 648,00
27,4%
271 477,00
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,16 40,96
27,4%
37,36
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,30 7,19
67,4%
4,84
-32,6%