Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:17
kontakt
CFG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 414,00 572,00
38,2%
301,00
-47,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -286,00 -38,00
---
-448,00
---
Zysk (strata) brutto 531,00 -31,00
---
-67,00
---
Zysk (strata) netto 531,00 -31,00
---
-67,00
---
Amortyzacja 7,00 11,00
57,1%
2,00
-81,8%
Aktywa 7 507,00 7 460,00
-0,6%
7 411,00
-0,7%
Kapitał własny 7 458,00 7 427,00
-0,4%
7 360,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 2,78
-0,4%
2,76
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,01
---
-0,02
---