Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:03
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 032,00 5 361,00
33,0%
7 015,00
30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 142,00 1 505,00
31,8%
2 696,00
79,1%
Zysk (strata) brutto 9 644,00 5 170,00
-46,4%
3 370,00
-34,8%
Zysk (strata) netto 7 705,00 4 189,00
-45,6%
2 789,00
-33,4%
Amortyzacja 19,00 23,00
21,1%
23,00
0,0%
Aktywa 25 411,00 30 878,00
21,5%
22 943,00
-25,7%
Kapitał własny 23 257,00 27 859,00
19,8%
20 781,00
-25,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,45 5,33
19,8%
3,97
-25,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,47 0,80
-45,6%
0,53
-33,5%