Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 15:33
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 940,00 2 697,00
39,0%
2 519,00
-6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -210,00 144,00
---
139,00
-3,5%
Zysk (strata) brutto -215,00 139,00
---
103,00
-25,9%
Zysk (strata) netto -177,00 109,00
---
86,00
-21,1%
Amortyzacja 14,00 23,00
64,3%
19,00
-17,4%
Aktywa 3 208,00 4 684,00
46,0%
3 346,00
-28,6%
Kapitał własny 1 898,00 2 008,00
5,8%
1 989,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
5,5%
0,19
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,01
-20,0%