Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 16:42
kontakt
VEE
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 968,00 6 258,00
-73,9%
1 522,00
-75,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 262,00 -11 873,00
---
-5 184,00
---
Zysk (strata) brutto 18 185,00 -12 249,00
---
-5 239,00
---
Zysk (strata) netto 14 105,00 -10 639,00
---
-126,00
---
Amortyzacja 819,00 812,00
-0,9%
1 233,00
51,8%
Aktywa 49 939,00 37 727,00
-24,5%
35 399,00
-6,2%
Kapitał własny 31 308,00 28 819,00
-8,0%
28 693,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,95 25,73
-7,9%
21,57
-16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,59 -9,50
---
-0,10
---