Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:29
kontakt
VEE
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 968,00 6 474,00
-73,0%
6 258,00
-3,3%
1 357,00
-78,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 262,00 -11 656,00
---
-11 960,00
---
-4 007,00
---
Zysk (strata) brutto 18 185,00 -12 032,00
---
-12 356,00
---
-4 063,00
---
Zysk (strata) netto 14 105,00 -10 423,00
---
-11 638,00
---
1 049,00
---
Amortyzacja 819,00 812,00
-0,9%
812,00
0,0%
1 233,00
51,8%
Aktywa 49 939,00 37 990,00
-23,9%
37 689,00
-0,8%
34 835,00
-7,6%
Kapitał własny 31 308,00 29 036,00
-7,3%
28 679,00
-1,2%
30 085,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,95 25,92
-7,3%
25,92
0,0%
22,62
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,59 -9,31
---
-9,31
---
0,79
---