Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 08:52
kontakt
VEE
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 900,00 5 778,00
-51,4%
1 104,00
-80,9%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 851,00 2 643,00
-75,6%
-2 895,00
---
-1 295,00
---
Zysk (strata) brutto 10 724,00 2 455,00
-77,1%
-2 920,00
---
-1 305,00
---
Zysk (strata) netto 8 703,00 1 604,00
-81,6%
621,00
-61,3%
-929,00
---
Amortyzacja 414,00 406,00
-1,9%
547,00
34,7%
1 047,00
91,4%
Aktywa 41 315,00 52 412,00
26,9%
35 958,00
-31,4%
34 160,00
-5,0%
Kapitał własny 25 906,00 32 912,00
27,0%
29 657,00
-9,9%
29 156,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,13 29,38
27,0%
22,30
-24,1%
21,92
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,77 1,43
-81,6%
0,47
-67,4%
-0,70
---