Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 19:35
kontakt
UNIFIED
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 401,00 4 118,00
-51,0%
2 470,00
-40,0%
2 642,00
7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 015,00 -3 482,00
---
-928,00
---
-490,00
---
Zysk (strata) brutto -11 813,00 -3 507,00
---
-959,00
---
2 659,00
---
Zysk (strata) netto -11 726,00 -3 507,00
---
-985,00
---
2 018,00
---
Amortyzacja 2 610,00 2 190,00
-16,1%
803,00
-63,3%
433,00
-46,1%
Aktywa 69 476,00 44 762,00
-35,6%
11 076,00
-75,3%
5 511,00
-50,2%
Kapitał własny 30 054,00 5 484,00
-81,8%
-15 261,00
---
-14 654,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 0,63
-81,7%
-1,75
---
-1,68
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,35 -0,40
---
-0,11
---
0,23
---