Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 14:52
kontakt
EC2
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 317,00 3 217,00
144,3%
3 985,00
23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193,00 864,00
---
379,00
-56,1%
Zysk (strata) brutto -208,00 859,00
---
374,00
-56,5%
Zysk (strata) netto -198,00 748,00
---
330,00
-55,9%
Amortyzacja 87,00 80,00
-8,0%
80,00
0,0%
Aktywa 744,00 1 793,00
141,0%
2 121,00
18,3%
Kapitał własny 670,00 1 525,00
127,6%
1 833,00
20,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,57
127,6%
0,68
20,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,28
---
0,12
-55,9%