Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 21:52
kontakt
ZORTRAX
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 617,00 1 384,00
-14,4%
522,00
-62,3%
1 101,00
110,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127,00 48,00
-62,2%
-137,00
---
-1 186,00
---
Zysk (strata) brutto 106,00 36,00
-66,0%
-151,00
---
-1 121,00
---
Zysk (strata) netto 106,00 36,00
-66,0%
-151,00
---
-1 339,00
---
Amortyzacja 96,00 62,00
-35,4%
54,00
-12,9%
26,00
-51,9%
Aktywa 2 456,00 1 454,00
-40,8%
1 187,00
-18,4%
167 408,00
14 003,5%
Kapitał własny 697,00 685,00
-1,7%
349,00
-49,1%
148 733,00
42 516,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
-1,5%
0,10
-49,2%
1,29
1 189,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-66,7%
-0,04
---
-0,01
---