Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:28
kontakt
SFERANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 713,00 1 902,00
11,0%
2 184,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66,00 290,00
339,4%
381,00
31,4%
Zysk (strata) brutto 41,00 269,00
556,1%
333,00
23,8%
Zysk (strata) netto 20,00 209,00
945,0%
267,00
27,8%
Amortyzacja 189,00 185,00
-2,1%
200,00
8,1%
Aktywa 50 955,00 52 900,00
3,8%
54 558,00
3,1%
Kapitał własny 10 619,00 10 828,00
2,0%
11 095,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,40
2,0%
1,43
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
800,0%
0,04
29,6%